pocu
Programul Operational Capital Uman 2014-2020 | Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti
Obiectiv specific 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana - Diaspora Start-up.

Parteneri

Lider de proiect – Euro Best Team

Euro Best Team este o firmă cu capital integral românesc care își desfășoară activitatea în domeniile consultanta si formare profesionala, începând cu anul 1 februarie 2007, fără întrerupere. Principalele programe de formare profesionala derulate vizeaza managementul de proiect si accesarea fondurilor europene nerambursabile. Astfel, firma ofera un un pachet complet de cursuri suport care acopera toate competentele profesionale necesare scrierii si implementarii de proiecte europene, precum: manager de proiect, expert accesare fonduri europene, evaluator de proiecte, formare de formatori, resurse umane, achizitii publice, comunicare.

În cei 11 ani de activitate a instruit aproximativ 43.000 de persoane, în peste 10 domenii de activitate, având acreditare ANC pentru 35 de programe de formare profesională. Cursanții EBT sunt persoane din mediul privat, angajați ai instituțiilor publice, precum și persoane fără ocupație. Euro Best Team reprezintă un partener de încredere în derularea proiectelor europene și în oferirea serviciilor de formare profesională. Experiența din ultimii ani reprezintă garanția derulării în termeni profesioniști a viitoarelor colaborări.

Euro Best Team este de asemenea dezvoltator de proiecte sociale social, iar in ultimii 6 ani, activitatea de instruire s-a concentrat pe pregătirea diferitelor categorii sociale, a funcționarilor publici si a angajatilor din companii, în cadrul a 16 proiecte de amploare:

  • șase proiecte PODCA, având ca beneficiari: Ministerul Dezvoltării, Ministerul Sănătații, Oficiul Român pentru Imigrări, AM PODCA, Primăria Predeal;
  • un proiect Programul Cooperare Teritorială Transfrontalieră – PCT: beneficiar Ministerul Dezvoltării;
  • un proiect Programul Operațional Regional – POR: beneficiar Ministerul Dezvoltării;
  • două proiecte POSDRU: beneficiari AM PODCA, Ministerul Muncii
  • sase proiecte POCU: beneficiar AM POCU

În perioada 2013-2015, Euro Best Team a fost unul dintre principalii furnizori de experți evaluatori pentru Ministerul Fondurilor Europene, în acordul cadru pentru furnizare de experți.

Partener 1: Finnovaregio

Finnovaregio este o fundație non-profit, care are drept scop promovarea cooperării internaţionale şi interregionale prin identificarea problemelor sociale inovatoare și modelarea acestora în proiecte susţinute financiar de Comisia Europeană.

Finnovaregio facilitează comunicarea între entităţi publice şi private, în scopul de a sprijini şi de a promova fluxuri de finanţare ale UE în tematici ca mediu, sănătate, energie, TIC şi antreprenoriat.

Este membru al Camerei de Comerţ Spaniole în Benelux şi al Brussels Enterprises Commerce and Industry (BECI). De asemenea, este punctul teritorial de contact în Belgia pentru European Projects Association (EPA).

Finnovaregio este specializată în activităţi de diseminare care vizează grupurile-cheie pentru a permite promovarea proiectelor în regiunile vizate și la nivel european.

Finnovaregio a acumulat o experiență multidisciplinară: start-up și antreprenoriat (este inițiatorul EU START UP ACELERATOR), migrație și ocupare (proiectul “La Dipu te Eurobeca” – care viza întoarcerea tinerelor talente din Europa în Valencia), medierea oportunităților de afaceri în comunitatea română din Valencia și Castellon precum și între România și Spania (forumuri de afaceri și conferințe în parteneriat cu CCIR, CCIB, Ambasada României în Spania, Camera de Comerț Castellon), formare și training (administrator al EU Training Platform).