pocu
Programul Operational Capital Uman 2014-2020 | Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti
Obiectiv specific 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana - Diaspora Start-up.

shutterstock_369896336